9:00-9:30 Kayıt, İkram (POSTERLERİN ASILMASI)
9:30-10:15 Açılış Konuşmaları

Prof. Dr. Beraat Özçelik,  Kongre Başkanı/Proje Yürütücüsü

Yük. Müh. Yasemen Özlem Mailoğlu,  İSTKA Uzmanı

Hamit Aygül, İstanbul Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü

Ahmet Önal, İstanbul Vali Yardımcısı ve İSTKA Genel Sekreteri

Prof. Dr. Mehmet Karaca, İTÜ Rektörü

10:15-10:30 Onur Üyelerimizin Takdimi ve Plaket Töreni
10:30-11:00 Gıda katkıları ve besin desteklerinin güvenilirlikleri ve toksikolojisi

Prof. Dr. Ali Esat Karakaya, Gazi Üniversitesi

11:00-11:15 Kahve Arası
11:15-12:30 I. Oturum: Gıda Sanayiinde Yerel Kaynaklar ve Atıkların Değerlendirilmesi, Katkılar ve Gıda Sanayii

 Oturum Başkanı: Necdet Buzbaş (TUGİS Başkanı)

  Konuşmacılar:

Dr. Mehmet Çetin Duruk (IREKS, GIDAKAT)

Prof. Dr. Artemis Karaali  (EREĞLİ AGROSAN TARIM TİC. A.Ş.)

Dr. Ahmet Anbarcı (YILDIZ HOLDİNG)

Dilek Emil (YAŞAR HOLDİNG)

12:30-13:30 Öğle Yemeği
13:30-14:00 Laboratuvar Açılışı/ Poster Sunumları
  PARALEL OTURUMLAR-I
  II. Oturum: Biyoaktif Bileşenler ve Sağlık, Güvenlik Uygulamaları

Salon: SDKM- Konferans Salonu

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Beraat Özçelik

14:00-14:20 Besin destekleri ve toplum sağlığı: Fitovijilans ve güvenlik çalışmaları

Prof. Dr. Ahmet Başaran, Gazi Üniversitesi

14:20-14:40 Bazı gıdaların sağlık üzerine etkileri: Meme kanseri çalışmaları

Prof. Dr. Oğuz Öztürk, İstanbul Üniversitesi,  DETAE

14:40-15:00 Tıbbi-Aromatik Bitkiler ve Ürünleri Konusunda Yasal Durum

 Prof. Dr. Nazım Şekeroğlu, Kilis Üniversitesi

15:00-15:20 Bazı doğal bileşiklerin kandida türlerinde apoptotik ve antiinflamatuar etkilerinin karşılaştırılması

Yrd. Doç. Dr. Zerrin Cantürk,  Anadolu Üniversitesi

15:20-15:30 Sorular ve Tartışma
15:30-15:50 Kahve Molası
  IV. Oturum

Salon: SDKM Seminer Salonu

Oturum Başkanı:  Prof. Dr. Ali Esat Karakaya

14:00-14:15 Elektro-püskürtme tekniği ile uçucu yağ yüklü kitosan nanoparçacıklarının sentezi, karakterizasyonu ve antifungal özelliklerinin belirlenmesi

Dr. Azime Yılmaz, Yıldız Teknik Üniversitesi

14:15-14:30 Kırmızı ve yeşil mercimekten elde edilen nişastanın özelliklerinin araştırılması

Yrd. Doç.Dr. Ebru Fıratlıgil, İstanbul Teknik Üniversitesi

14:30-14:45 Determination of physical and chemical stability in nanoemulsion system using by model oil

Yrd. Doç.Dr. Sibel Uluata, İnönü Üniversitesi

14:45-15:00 Geleneksel ve modern tekniklerle üretilen üzüm pekmezlerinin fenolik içeriklerinin, antioksidan kapasitelerinin ve eser element miktarlarının karşılaştırmalı olarak incelenmesi

Yrd. Doç. Dr. Muhammed Hamitoğlu, Yeditepe Üniversitesi

15:00-15:15 Alternatif bir bitkisel yağ: Kabak çekirdeği yağı

Yrd. Doç. Dr. Kamil Emre Gerçekaslan, Nevşehir Üniversitesi

15:15-15:30 Sorular ve Tartışma
15:30-15:50 Kahve Molası
  PARALEL OTURUMLAR-II
  III. Oturum: Bitkisel Biyoçeşitlilik, Biyoaktif Bileşenler ve Özgün teknoloji Uygulamaları

Salon: SDKM- Konferans Salonu

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Artemis Karaali

15:50-16:10  İstanbul’ un bitki biyoçeşitliliği

Yük. Müh. Halil İbrahim Tuzlacı, Bitkisel Biyoçeşitlilik, Geofit araştırma ve Eğitim Merkezi

16:10-16:30 Biyoaktif / fonksiyonel gıda bileşenlerinin eldesinde membran teknolojilerinin kullanımı

Prof. Dr. İsmail Koyuncu, İstanbul Teknik Üniversitesi

16:30-16:50 Biyoteknolojik yöntemle gıda katkıları eldesi

Doç. Dr. Mustafa Türker, Pak Gıda Üretim Pazarlama A.Ş.

16:50-17:10 Hippophae bitkisinin dünyamızdaki ve ülkemizdeki durumu ve medikal yönü

Prof. Dr. Aliye Aras Perk, İstanbul Üniversitesi

17:10-17.30 Lactobacillus brevis E25 tarafından üretilen α-glukan’ın kimyasal yapısının incelenmesi ve prebiyotik etkisinin araştırılması,

Doç. Dr. Mustafa Tahsin Yılmaz, Yıldız Teknik Üniversitesi

 

 

 

  V. Oturum

Salon: SDKM Seminer Salonu

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Gürbüz Güneş

15:50-16:05 Gıdalardaki fitokimyasalların periodontal patojenlere karşı antimikrobiyal etkilerinin in vitro değerlendirilmesi

Yrd. Doç Dr. Elif Burcu Bali, Gazi Üniversitesi

16:05-16:20 In vitro antioxidant activity and phenolic profile of a local beetroot (Beta vulgaris L.) variety; savandar beet

Yük. Müh. Kadriye Kasapoğlu, İstanbul Teknik Üniversitesi

16:20-16:35 Nar (Punica granatum) kabuğu ve nar suyunun antioksidan kapasitesinin, toplam fenolik madde miktarlarının ve bazı gıda kaynaklı bakteriler üzerine antibakteriyel etkilerinin araştırılması üzerine bir çalışma

Doç. Dr. Suzan Öztürk Yılmaz, Sakarya Üniversitesi

16:35-16:50 Trachystemon orientalis (L.)’den pektin eldesi ve kısmi karakterizasyonu

Dr. Şaban Keskin, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi

16:50-17:05  Geleneksel meyve ekşilerinin antimikrobiyal özellikleri

Dr. Selin Sağlam, Aydın Üniversitesi

17:05-17:20 Pitaya (Hylocereus spp.) meyvesinin fenolik ve betalain bileşenleri

Yard. Doç. Dr. Ahmet Ünver,  Necmettin Erbakan Üniversitesi

17:30-17:45 KAPANIŞ KONUŞMASI

Salon: SDKM- Konferans Salonu

Prof. Dr. Beraat Özçelik,  İstanbul Teknik Üniversitesi