Yürütücü’nün Mesajı

DEKANDOKAM (Doğal Katkılar Mükemmeliyet Merkezi) İstanbul Kalkınma Ajansı (ISTKA) tarafından desteklenerek kurulan yerel bitkisel kaynaklar ve gıda proses atıklarının katma değeri yüksek yeni gıda bileşenlerine dönüştürülmesini amaç edinmiş bir merkezdir.

Gıda, sadece besleyici özellikleriyle sınırlandırılmamalıdır. Hipokrat’ın “İlacınız gıdanız, gıdanız ilacınız olsun” önerisini temel alarak sağlıklı ve doğal beslenme her yaştan ve kesimden insan için gereklidir. Son yıllarda tüketicilerin doğal ve sağlıklı gıdalara olan talebi sentetik katkı maddelerinden uzak sağlığa olumlu etkileri olan gıda bileşenleri üretiminin gerekliliğini ortaya koymaktadır.

Dünya genelinde artan bu talebin karşılanması amacıyla ülkemizin zengin bitkisel kaynakları ve gıda proses atıklarının değerlendirilerek yeni hammadde kaynaklarının teknolojiyle buluşarak yeni, katma değeri yüksek, sağlıklı ve doğal gıda bileşenleri üretilmesi DOKAM ile mümkün olmaktadır.

Proje ve kurulan merkez ile gıda üretim firmalarına, özel olarak fonksiyonel gıda üreticilerine ve besin destekleri üreten firmalara, mükemmeliyet merkezinde geliştirilen doğal, sağlıklı ve yeni gıda ürünlerinin kazandırılmasıyla ihtiyaç duyulan sanayi ve üniversite işbirliğinin sağlanması amaçlanmaktadır. Ayrıca ithal edilen katkı ve yardımcı maddelerin yerine doğal, sağlıklı ve ucuz gıda bileşenlerinin eldesiyle ülkemizin ithalat miktarının azaltılması hatta zengin hammadde kaynağımız sayesinde ihracat payının arttırılması hedeflenmektedir.

 

 

Proje Yürütücüsü
Prof. Dr. Beraat ÖZÇELİK